Styrelsen

Styrelse och funktionärer 2016

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsemöten hålls cirka 6 gånger om året.

Ordförande Jan Truedsson 0760 – 30 62 95 E-post
Kassör Mina Langendahl 0708 – 72 93 00
Ledamot Heléne Källgården 073 – 729 37 56
Ledamot Karin Månsson 08 – 659 15 56
Ledamot Lars Törnros 073 – 439 08 59
Styrelsesuppleanter
Peter Henriksnäs 072 – 542 53 44
Jane Lundgren-Eriksson 070-713 84 56
Jan Söderberg 08 – 649 24 03
Revisorer
Eva Ångström 08 – 39 38 27
Lars Ekvall 08 – 648 67 29
Revisorssuppleanter
Katarina Synnergård 08 – 644 59 21
Daniel Unge 08 – 124 01 688
Materialförvaltare
Stephan & Margareta Kull 0700 – 90 97 05 uthyrning
Valberedning (tar gärna emot tips på intresserade)
Jan Gustavsson 070 – 79 78 644
Gunilla Strandberg 08 – 556 222 33
Per Åström 08 – 649 71 15

Uppdaterat 2016-03-22